Privacy Verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier graag over welke gegevens By Cindy Fotografie van jou verzamelt en waarom. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Heb je vragen dan kun je By Cindy Fotografie bereiken via e-mail (info@bycindy.nl) of via het telefoonnummer 06 148 949 53. Het postadres is Heinsiuslaan 24, 3818 JH in Amersfoort. Conform wetgeving moet By Cindy Fotografie een Functionaris Gegevensbescherming aanwijzen, dit is de fotograaf zelf: Cindy Vallenga.

Welke gegevens worden verzameld?
Wanneer je mij inhuurt legt By Cindy Fotografie je gegevens vast. Je verstrekt deze gegevens zelf via e-mail of een inschrijf- of contactformulier. Hieronder een, niet gelimiteerde, opsomming:
– Voor- en achternaam
– Adres- en factuurgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– website en/of social media profielen
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
By Cindy Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. By Cindy Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
De foto’s die ik in opdracht maak voor jullie zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Zonder deze vorm van persoonsgegevens kan By Cindy Fotografie geen eindproduct (foto’s) leveren en is een overeenkomst niet mogelijk. By Cindy Fotografie zal expliciet toestemming vragen voor het verzamelen en delen van deze bijzondere persoonsgegevens.
Wil je de betreffende gegevens niet delen met By Cindy Fotografie? Dan kan de samenwerking helaas geen doorgang vinden. De gegevens zijn noodzakelijk om de diensten uit te voeren en producten af te kunnen leveren.

Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?
By Cindy Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
By Cindy Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door By Cindy Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@bycindy.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op je verzoek reageren. By Cindy Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
By Cindy Fotografie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@bycindy.nl.